forside

Hva er Skogbrukets verdiskapingsfond?

Skogbrukets verdiskapingsfond er en stiftelse som støtter utviklingsarbeid i skognæringen med formål å utvikle skogbedrifter. Herunder spesielt å støtte utvikling av gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, gi tilskudd til utdanning og til arbeidsmiljøtiltak. Dette kan være både fellestiltak (for flere bedrifter i fellesskap) og bedriftsvise tiltak. Fondet skal i hovedsak være orientert mot utviklingsprosjekter. Årlig støtte fra fondet er normalt i størrelsesorden 4-5 millioner kroner. Utlysningstekst

Hvem kan søke?  

Søkere til Fondet skal primært være skogbedrifter, eller aktører/grupperinger som representerer tilsvarende trinn i verdikjeden som de opprinnelige bidragsyterne til fondet. Prosjektene kan gjennomføres i samarbeid med forsknings og kompetanse miljøer, men det forutsettes at aktørene selv sitter som oppdragsgiver og har styringen i prosjektene.

Mer informasjon om kriterier og søknadsrutiner finner dere under søkerveiledning, vedtekter og strategier. Verdiskapingsfondet vil også ha et nært samarbeid med Skogtiltaksfondet for å sikre at prosjektene kommer fram til riktig program.Om det er spørsmål til fondet eller søknadsprosessen er det bare å ta kontakt med sekretariatet. 


Ny prosjektpådriver/inkubator for Skogbrukets verdiskapingsfond.

Fondet har engasjert Rolf Hatlinghus som inkubator/pådriver for fondet. Rolf skal bistå søkere i utforming av prosjekter og drive informasjonsarbeid om fondets muligheter.
Kontakt Rolf for å diskutere prosjektideer eller for rådgivning til utforming av søknaden.

Rolf kan kontaktes på tlf: 908 43 580  eller e-post: rolfhat@gmail.com
Søknadsfrister til FOU-fond:

01.02.2018

Skogtiltaksfondet

Les mer »

01.02.2018

Skogbrukets verdiskapingsfond

Les mer »

Utviklingsfondet - skisser

Les mer »

BIONÆR

Les mer »

Innovasjon Norge

Les mer »
Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond
Copyright (c) 2010
Telefon: 22 51 89 00
Org nr: 995 048 825
co. NORSKOG
Pb. 123 Lilleaker
Lilleakerveien 31
0216 Oslo
E-post:
kontakt@verdiskapingsfondet.no