forside

BIONÆR

Fra 1. januar 2012 er programmene Natur og Næring og Matprogrammet slått sammen til programmet BIONÆR, som har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer.

Hovedmål:

BIONÆR skal utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer.

Programmet skal:

1. Styrke og utvikle

  • kunnskap og kompetanse på utvalgte områder for bærekraftige norske bionæringer
  • forskningsbasert innovasjon i biobaserte bedrifter og forvaltning

2. Anvende nyskapende arbeidsformer som involverer forskningsaktører, næringsliv, forvaltning og interesseorganisasjoner

3. Øke næringenes og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom samspill og formidling

4. Delta i internasjonalt samarbeid for å styrke kunnskapsbygging og innovasjon på prioriterte områder

Til BIONÆR programmetSøknadsfrister til FOU-fond:

21.09.2017

Utviklingsfondet - skisser

Les mer »

01.10.2017

Skogbrukets verdiskapingsfond

Les mer »

01.10.2017

Skogtiltaksfondet

Les mer »

BIONÆR

Les mer »

Innovasjon Norge

Les mer »
Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond
Copyright (c) 2010
Telefon: 92 61 73 88
Org nr: 995 048 825
c/o. NORSKOG
Pb. 123 Lilleaker
Lilleakerveien 31
0216 Oslo
E-post:
kontakt@verdiskapingsfondet.no