forside

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge utløser bærekraftige innovasjoner gjennom å tilby tjenester innenfor finansiering, kompetanse, rådgiving, nettverk og profilering. Innovasjon Norge har flere tjenester og programmer. Et program er en sammensatt pakke av tjenester som kan leveres innenfor en gitt tidsramme til en definert målgruppe.

Se Innovasjon Norge sine sider for mer informasjon.

 Eksempel på to av programmene:

Bioenergiprogrammet
Formålet er å videreutvikle bioenergi som forretningsområde for jord og skogbruksnæringen. Programmet skal stimulere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensler eller ferdig varme. I tillegg til å gi økt verdiskaping i landbruket skal det legges vekt på de ringvirkninger og den kompetanseeffekt programmet kan bidra til.
Søknader til bioenergiprogrammet behandles fortløpende, og det er som regel fylkeskontorene som vil behandle søknadene. 

Tilskot til innovativ bruk av tre:
Arbeider bedrifta di med smarte løysingar innan bruk av tre? Programfinansierer ulike prosjekt. Programmet søkjer bedrifter som arbeider med innovative og miljøriktige løysingar. Dei ønskjer prosjekt som aukar bruken av tre. Målgruppa deiras er alle bedrifter og organisasjonar som ønskjer å bidra til dette.
Dei handsamar søknader fortløpande, og har difor ingen søknadsfrist.

 Søknadsfrister til FOU-fond:

21.09.2017

Utviklingsfondet - skisser

Les mer »

01.10.2017

Skogbrukets verdiskapingsfond

Les mer »

01.10.2017

Skogtiltaksfondet

Les mer »

BIONÆR

Les mer »

Innovasjon Norge

Les mer »
Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond
Copyright (c) 2010
Telefon: 92 61 73 88
Org nr: 995 048 825
c/o. NORSKOG
Pb. 123 Lilleaker
Lilleakerveien 31
0216 Oslo
E-post:
kontakt@verdiskapingsfondet.no