• SØKER
  PEFC
  DATO
  5. January 2018
  RAPPORT
  Les full rapport
  Prosjektet «Utvikling av en markedsplattform for PEFC Norge» er gjennomført i regi av PEFC Norge i perioden januar - november 2017. Prosjektgruppa har bestått av Tone Haugen-Flermoe, Trefokus, Ole Bakke, Allskog, Thomas Husum, PEFC Norge og ekstern konsulent Ola Ronæss, OR Consulting. I tillegg har næringen og representanter fra verdikjeden og sluttbrukermarkedet bidratt i prosjektet gjennom workshop’s og en-til-en samtaler.