forside

Søkerveiledning


Ny prosjektpådriver/inkubator for Skogbrukets verdiskapingsfond.

Fondet har engasjert Rolf Hatlinghus som inkubator/pådriver for fondet. Rolf skal bistå søkere i utforming av prosjekter og drive informasjonsarbeid om fondets muligheter.
Kontakt Rolf for å diskutere prosjektideer eller for rådgivning til utforming av søknaden.

Rolf kan kontaktes på tlf: 908 43 580  eller e-post: rolfhat@gmail.comFondet benytter en 2- trinns søknadsmodell der alle søkerberettigede kan levere en enkel skisse av prosjektet/tiltaket til søknadsfristene. Deretter vil utvalgte søkere inviteres til å levere en komplett søknad til fondet. En skisse skal være utfyllende nok til å beskrive prosjektet, men helst ikke over 3 A4 sider.


Søknadsskjema kan lastes ned her

Søknadsveiledning kan lastes ned her

Søknadsfrister
Fondet har som hovedregel søknadsfrist for skisser 1. februar og 1. oktober.

Prosjektskisser som går videre til trinn 2 (komplett søknad) har følgende søknadsfrister:

1. mai for skisser som går videre fra søknadsfristen 1. februar.
og
1. desember for skisser som går videre fra søknadsfristen 1. oktober.

I strategien til fondet er søknadsprosedyrer for komplette søknader beskrevet i sin helhet og vi oppfordrer alle søkere til å sette seg inn i denne.

Søkere til Fondet skal primært være skogbedrifter, eller aktører/grupperinger som representerer tilsvarende trinn i verdikjeden som de opprinnelige bidragsyterne til fondet.

 Alle prosjektbeskrivelser bør inneholde følgende punkter:

-                    -         Hvem er søker?

-          Hva skal gjøres? Hovedmål, delmål og en kort beskrivelse av oppgavene/tiltakene

-          Hvorfor skal det gjøres? Hva kan man oppnå?

-          Hva er gjort tidligere på området? Forholdet til eksisterende kunnskap.

-          Hvem skal utføre arbeidet, og hvorfor de er valgt?

-          Andre samarbeidsparter.

-          Risikoelementer i prosjektet. Hva er kritiske faktorer i prosjektet

-          Framdriftsplan med sluttdato

-          Budsjett/kostnadsplan. Hva koster de ulike delene i prosjektet?

-          Finansieringsplan. Hvem skal betale? Egeninnsats og penger

-          Plan for resultatformidling.


Hva omfattes ikke av verdiskapingsfondet? 

Alle aktører har behov for løpende utvikling for å overleve over tid. Det er likevel ikke alle utviklingstiltak som normalt er kvalifisert for støtte fra fondet. Følgende oppgaver/tiltak er normalt ikke støtteberettiget:

-          Tiltaket/prosjektet har karakter av løpende drift

-          Skogbrukets Verdiskapingsfond gir ikke støtte til gjennomførte eller igangsatte prosjekter.

-          Tiltaket/prosjektet omfatter modifikasjon av bedriftens produkter, tjenester eller produksjonsmåter, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter. Spørsmål vedrørende søknadsprosessen kan rettes til sekretariatet:

kontakt@verdiskapingsfondet.no eller 926 17 388
Søknadsfrister til FOU-fond:

21.09.2017

Utviklingsfondet - skisser

Les mer »

01.10.2017

Skogbrukets verdiskapingsfond

Les mer »

01.10.2017

Skogtiltaksfondet

Les mer »

BIONÆR

Les mer »

Innovasjon Norge

Les mer »
Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond
Copyright (c) 2010
Telefon: 92 61 73 88
Org nr: 995 048 825
c/o. NORSKOG
Pb. 123 Lilleaker
Lilleakerveien 31
0216 Oslo
E-post:
kontakt@verdiskapingsfondet.no