forside

Opprinnelse

Bakgrunn for Skogbrukets verdiskapingsfond fastslås i vedtektene § 1:

”Pensjonstrygden for skogsarbeidere ble opprettet ved lov 3. desember 1951 nr. 2 som en pliktig pensjonsordning for tilsatte i skogsarbeid. Trygdeordningen har vært finansiert av næringen selv gjennom medlemspremie og arbeidsgivertilskott. Stortinget vedtok i 1995, etter ønske fra Fellesforbundet og Skogbrukets Landsforening, å avvikle ordningen. De siste pensjonsutbetalinger ble gjort i 2005.  Regler for hvordan overskuddet skal anvendes ble gitt i kgl. res. 17. april 2009.”Søknadsfrister til FOU-fond:

21.09.2017

Utviklingsfondet - skisser

Les mer »

01.10.2017

Skogbrukets verdiskapingsfond

Les mer »

01.10.2017

Skogtiltaksfondet

Les mer »

BIONÆR

Les mer »

Innovasjon Norge

Les mer »
Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond
Copyright (c) 2010
Telefon: 92 61 73 88
Org nr: 995 048 825
c/o. NORSKOG
Pb. 123 Lilleaker
Lilleakerveien 31
0216 Oslo
E-post:
kontakt@verdiskapingsfondet.no