forside

Bevilgninger


ÅrBevilget beløp
20104 057 500
20112 410 000
20124 225 000
20132 914 000
20142 521 825
20153 956 900
20163 119 640
2017Kr 2 466 500 (foreløpig)


2017

ProsjektSøkerBevilget beløpProsjektets totalkostnad

Tilskott til oppstart av pilotstuduim «Grønt entreprenørskap»

Høgskolestiftelsen for innovasjon & entreprenørskap

Kr 300 000Kr 1 300 000

Ressursoversikter og prognoser for framtidig virketilgang fra SR16

ARENA SKOG Skognæringa i Trøndelag v/ Skognæringa KystKr 400 000Kr 900 000

Opplæringspakke i kostnadskalkulasjon av skogsdrifter

SkogkursKr 300 000Kr 600 000

Utvikling av kabelkran for uttak av virke i marginale skogområder.

Owren ASKr 600 000Kr 1 980 000

Gjenskape et skogbilde fra 1890 på Maihaugen.

Mjøsen Skog SAKr 375 000Kr 750 000

Studietur til Sverige, opplæring i bruk av motorsag

Skogbrukets HMS-Utvalg

Kr 52 050Kr 160 050

Utvikle utstyr for en ny arbeidsmetode innen taubane med hovedmål å øke praktisk
gjennomsnittlig produksjon.

En to tre teknikk AS

Kr 289 450Kr 578 900
Sum 1 halvår
Kr 2 466 500Kr 6 568 950

2016

ProsjektSøkerBevilget beløpProsjektets totalkostnad

Skogsarbeideren i det digitale nettverket

SB Skog

Kr 300 000

Kr 510 000

Produksjon av strø til husdyr

Kistefoss Skogtjenester AS

Kr 105 000Kr 210 000

Kundetilfredshetsundersøkelse (KTI) for entreprenører

Skogkurs

Kr 100 000Kr 300 000

Risikostyring i primærskogbruket

NORSKOG, Løiten Almenning, Ringsaker Almenning og Stange & Romedal Almenning

Kr 385 000Kr 770 000

Mulighetsstudie: skånsomme lassbærere for bæresvak mark.

NORSKOG

Kr 592 640Kr 740 800

Søknad om midler til å utarbeide informasjonsmateriell om skog og klima

NORGES SKOGEIERFORBUND, NORSKOG, STATSKOG SF

Kr 400 000Kr 600 000

Rekruttering av veiplanleggere

Skogkurs

kr 90 000

Kr 180 000

Forprosjekt: PEFC - Markedsplattform Analyse og grunnlag for å styrke PEFC i verdikjeden

PEFC NorgeKr 400 000Kr 564 000

Datahåndtering for effektiv skogsdrift

MEFKr 700 000Kr 2 500 000

Illustrasjoner av skogbruket og hvordan tømmerstokken utnyttes til forskjellige formål 

Norges Skogeierforbund og Nobio

Kr 47 000Kr 62 000
Sum 2016

kr 3 119 640

kr 6 436 800


 2015

ProsjektSøkerBevilget beløpProsjektets totalkostnad
Studietur til Vestlandet for å se på drift i bratt terrengSkogbrukets HMS-utvalgkr 62 500kr 180 625
Produksjonsstyring / utvikling av arbeidsmetodikk- og kurstilbud

Norsk institutt for skog og landskap

kr 482 400kr 922 400
Videreføre det nasjonale prosjektet "Velg Skog"

VELG SKOG

kr 920 000

kr 2 300 000

"Central Tire Inflation (CTI) for tømmerbiler. Pilotprosjekt for å utrede teknikkens implementeringsmuligheter og utvikle
metodikken for valg av geografisk lokalisering. "

Norsk institutt for skog og landskapkr 192 000

kr 240 000

Ferdig framkjørt.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

kr 250 000Kr 800 000
Skogkulturøkonomi

NORSKOGKr 520 000Kr 1 160 000
Norsk PEFC Skogstandard - utvikling av kurs- og veiledningsmateriell med tilrettelegging på digitale medier

NORSKOG & Norges Skogeierforbund

Kr 515 000Kr 765 000

Skogen rolle i verdiskaping, artsmangfold og klimasammenheng. 

NORSKOG

Kr 100 000Kr 300 000

Utstillingsprosjekt skog og klima

Norges skogeierforbundKr 300 000Kr 600 000

Rigging med nye lett endeblokk: Analyse av de ergonomiske og økonomiske forbedringer.

NIBIO/OwrenKr 400 000Kr 500 000
Alternativ sporskadeopprettingNORSKOGKr 60 000Kr 141 950

Etablere et høgskolestudium om Grønt Entreprenørskap

Høgskolestiftelsen for Innovasjon og Entreprenørskap (HIE)

Kr 100 000Kr 450 000
Mitt yrkeNorges skogeierforbundKr 55 000Kr 350 000
Sum 2015

Kr 3 956 900

Kr 10 909 975


2014

ProsjektSøkerBevilget beløpProsjektets totalkostnad
Ny skoghåndbokNORSKOG/Skogselskapet210 000597 550
Ekonomistyrning skogsentreprenörerGlåmdal Skogservice AS200 000500 000
Utvikling av helautomatisert pakkemaskin for ferdig kløyvd ved.VEPAK AS500 0006 616 000
Gjennomføring av 6 åpne regionale fagsamlinger for vedprodusenter i 2015 Norsk ved100 000 850 000
Nabo-organisering for felles nytte NORSKOG350 000

 400 000

Skogplanlegging på eiendomsnivå ved bruk av droneFredrik Holte Breien61 825123 650
FordelNorsk Institutt for Skog og Landskap300 000345 000
Sammenheng mellom mental arbeidsbelastning og prestasjonNorsk Institutt for Skog og Landskap300 000400 000
Utvikling av VSYS virkeshandelGlommen Skog500 00021 625 000
Sum 2014
2 521 82530 207 200


 2013

ProsjektSøkerBevilget beløpProsjektets totalkostnad
Vedmaskin for sekkIvar Bråten Mekaniske AS250 000720 000
Intervjubasert forstudie av skognæringens HMS utfordringerSkogbrukets HMS utvalg31 50087 750
Skogbruksapplikasjon til smarttelefonerNORSKOG330 000666 000
Opplæringstilbud for praksiskandidater; voksne som ønsker å ta fagbrev som skogsoperatørSkogbrukets kursinstitutt300 000620 000
Med skog som jobbDet norske skogselskap440 000550 000
Styrking av fondskapitalen til Eidsvold Værks SkogprisDet norske Skogselskap50 000100 000
Stammekvalitet i unge bestandGlommen skog400 0002 000 000
Kompetanseutvikling i kystskogbruketAllskog812 5004 000 000
Utvikling av apteringsoppfølgingsprogram (svensk prosjekt/samarbeid)Skogkurs300 0001 476 500
Sum 2013
2 914 00010 220 250


Anker2012


ProsjektSøkerBevilget beløpProsjektets totalkostnad
Langsiktig uttak av biovirke på GolsfjelletGolsfjellets utmarkslag

29 000

357 855
Kampanjen trygghet og helse i landbruketKampanjen «Trygghet og helse i landbruket»

150 000

3 700 000
Økt produksjon og eksport av juletrær ved styrking av veiledningsapparatetNorsk Pyntegrønt196 000650 000
Skog og tresektorens utstillinger ved landets vitensentere

Det norske Skogselskap

900 0002 490 000
Velg skog - Regionale prosjekterNHO - Velg Skog800 0006 666 667
Utvikling og utprøving av digitale læremidler for VG2 skogbrukSkogbrukets Kursinstitutt250 000800 000
Film for digitale medierNORGES SKOGEIERFORBUND300 000  700 000
Innføring av Lean-verktøy i produksjonenFORAN Norge AS

300 000

1 631 000
Det fantastiske treetNorsk Skogmuseum500 000 7 000 000
Løpekatt for 2 liner med mekanisk utkjørbar heiseline. ProduksjonsmodellMjøsen skog  200 000  1 000 000
Skogsdrift på bæresvak mark og/eller langt fra skogsbilvei i Midt-NorgeAllskog BA 350 000  2 770 000
Skogens og treets rolle og bidrag i et mer biobasert samfunnTrefokus250 0001 000 000
SUM
4 225 00028 765 522Anker2011

Prosjekt
Søker
Bevilget beløp
Prosjektets totalkostnad
Utvikling av ny norsk kabelkran for skogsdrift
Trygve Owren AS
710 000
3 855 900
Digitale administrative rutiner i skogsmaskinbransjen
Forstgruppen AS
300 000
600 000
Stipendordningen for skogfag ved UMB 2011
Skoglauget
600 000
3 723 000
Bygg med tre
Norges Skogeierforbund
100 000
420 000
Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører
Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)
600 000
2 123 250
Gjenreisning av eldre skogshusvære og stall på Totenåsen til bruk for skogrelatert informasjon og undervisningOlavskilden Arbeidslag100 0001 100 000
Sum
2 410 00011 822 150Anker2010

Prosjekt
Søker
Bevilget beløp
Prosjektets totalkostnad
Dekning av kostnader for Skogbrukets HMS arbeid
Skogbrukets HMS utvalg
412 500
1 162 500
Støtte til Skoglauget for perioden 2010 2011
Skoglauget
500 000
2 206 050
Kompetanseutvikling i skogplanteskolene
Det norske Skogselskap
300 000
666 000
Skogveven
Skogbrukets Kursinstitutt
375 000
1 500 000
Opplæring på taubanesimulator
Midtnorsk Skog- og Tresenter
150 000
350 000
Modeller for økt verdiskaping på skogseiendommer
Botolv Bråtalien
245 000
490 000
Arrangement HMS konferanse 2011
Skogbrukets HMS utvalg
350 000
350 000
Kurs for vegplanleggere i skogbruket
Midtnorsk Skog- og Tresenter
125 000
336 000
Rekrutterings- og kompetanseprosjekt for skogbruket
Skoglauget
1 600 000
12 500 000
Sum

4 057 500
19 560 550

Til toppenSøknadsfrister til FOU-fond:

21.09.2017

Utviklingsfondet - skisser

Les mer »

01.10.2017

Skogbrukets verdiskapingsfond

Les mer »

01.10.2017

Skogtiltaksfondet

Les mer »

BIONÆR

Les mer »

Innovasjon Norge

Les mer »
Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond
Copyright (c) 2010
Telefon: 92 61 73 88
Org nr: 995 048 825
c/o. NORSKOG
Pb. 123 Lilleaker
Lilleakerveien 31
0216 Oslo
E-post:
kontakt@verdiskapingsfondet.no