Illustrasjoner av skogbruket og hvordan tømmerstokken utnyttes til forskjellige formål