Rigging med nye lett endeblokk: Analyse av de ergonomiske og økonomiske forbedringer