RESULTATER

Resultater fra prosjekter fondet har gitt støtte til

 
 • SØKER
  Trygve Owren AS
  RAPPORT
  Les full rapport
  Dette er en foreløpig sluttrapport for prosjektet utvikling av ny norsk kabelkran for skogdrift. Utvikling og produksjon av prototype 1 er nå gjennomført. Det som gjenstår er å få prosjektregnskapet gjennomgått og godkjent av revisor, samt den siste testdriften, hvor kapasitet og effektiviteten til kabelkrana skal måles av Norsk institutt for Skog og Landskap.
 • SØKER
  Skoglauget
  RAPPORT
  Les full rapport
  Overordnet formål: Et fleksibelt presentasjons -­‐ og utstillingskonsept for å skape interesse og begeistring for skogsektoren på en profesjonell og troverdig måte. Hovedmål: Utvikle helhetlige og fleksible presentasjoner og utstillingselementer som kan benyttes av  alle i skogsektoren på arenaer og ved aktiviteter hvor ulike temaer innen skogsektoren skal presenteres. Konseptet  skal  i første rekke benyttes på utdanningsmesser, seminarer, ved utdanningsinstitusjoner og ulike arrangement primært rettet mot unge og studenter. En vesentlig del av hovedmålet er å stimulere rekruttering til skogsektoren.
 • SØKER
  Skoglauget
  RAPPORT
  Les full rapport
  Skog og  tresektorens utstillinger ved landets vitensentre Sluttrapport 18.02.2014 Formål Gjøre skog og tresektoren synlig på alle landets regionale vitensentre som blir besøkt av ca 850 000 personer hvert år. Vi har definert fem formidlingsmål:
 • SØKER
  Skoglauget
  RAPPORT
  Les full rapport
  Prosjektrapport Forstgruppen AS fikk i 2011 et utviklingstilskudd på kr 300.000 fra Skogbrukets Verdiskapningsfond til prosjektet «Digitale administrative rutiner i skogsmaskinbransjen». 1. Mål med prosjektet Hovedmål for prosjektet var å videreutvikle de digitale administrative verktøyene Forstgruppen hadde fra før.
 • SØKER
  Skoglauget
  RAPPORT
  Les full rapport
  Sluttrapport: Prosjekt "Intervjubasert forstudie av skognæringens HMS utfordringer"   Skogbrukets HMS-utvalg har i 2013 mottatt støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond til gjennomføring av prosjektet: "Intervjubasert forstudie av skognæringens HMS utfordringer" Med undersøkelsen, som ble gjennomført i slutten av august 2013, har  HMS-utvalg et ønsket å avdekke hvilke HMS-utfordringer skognæringen har, hva som bør være utvalgets naturlige målgruppe og hvilken form som vil være mest hensiktsmessig med tanke på å distribuere framtidig HMS-informasjon.
 • SØKER
  Skoglauget
  RAPPORT
  Les full rapport
  Opplæring av taubanemannskap og kursmetodeutvikling ved bruk av Owren 400 Mini kabelkranmodell.   Målsettingen med forsøket var å gjennomføre 5 opplæringskurs av taubanemannskap på Mære Landbruksskole / Midtnorsk Skog-og Tresenter i løpet av 2011 /2012. Bruk av Owren 400 Mini kabelkranmodell (taubanesimulator)mener vi er en god forutsetning for å gjennomføre kurs på en kostnadseffektiv måte. Det er også gjennomført studier for å dokumentere lærings effekt av å bruke en taubanesimulator til opplæring av taubanemannskap.
 • SØKER
  Norges Skogeierforbund
  RAPPORT
  Les full rapport
  Konkurransen Tre i samferdsel er nå avsluttet, og vi takker for deres tilskudd på inntil kr 100.000 gjennom  Stiftelsen.Skogbrukets.verdiskapingfond. Deres Thomas Husum har vært medarbeider i prosjektet. Medieomtale har også denne gang vært stor.
 • SØKER
  NORGES SKOGEIERFORBUND
  RAPPORT
  Les full rapport
  Norges Skogeierforbund ønsket i forbindelse med sitt 100 års jubileum å skape oppmerksomhet om dagens moderne skogsdrift og de enorme muligheter denne ressursen gir samfunnet i dag og ikke minst i fremtiden.
 • SØKER
  Det norske Skogselskap
  RAPPORT
  Les full rapport
  Kompetanseutviklingsprosjektet for skogplanteskolene  er gjennomført i perioden mars 2011 til august 2012. I perioden er det arrangert 6 kurs for daglig ledere og produksjonsansvarlige i skogplanteskolene. Temaer som er berørt spenner fra ledelse, IKT, pensjonsforhold og sikkerhet til vekshusteknikk, klimastyring, plantevern, plantesykdommer og internkontroll plantehelse.
 • SØKER
  Midtnorsk Skog- og Tresenter
  RAPPORT
  Les full rapport
  Grunnleggende teori og innføring i praktisk vegstikkingInnføring i vegplanleggerverktøyet Softree. Det geologiske grunnlaget. Vegprosjektering.Skogeiersamarbeid. Miljøhensyn. Vegfinansiering. Vegvedlikehold, vinter og sommer. Skadetyper.Vedlikeholdsmetoder og utstyr. Registrering av behov
 • SØKER
  Skogbrukets HMS utvalg
  RAPPORT
  Les full rapport
  I alt 10 personer, fra næringsliv, organisasjonene, arbeidstilsynet mv., stilte som foredragsholdere under HMS-seksjonen under Skog og Tre 19. – 20. juni 2011. Temaer som ble tatt opp var fremtidsrettede og spente over et vidt felt, blant annet:
 • SØKER
  Skogbrukets HMS utvalg
  RAPPORT
  Les full rapport
  På grunnlag av støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond, har Skogbrukets Landsforening (SL)/NHO Mat og Landbruk kunnet utføre en mer aktiv sekretærfunksjon for Skogbrukets HMS-utvalg. Dette har blant annet medført arbeid med en egen HMS-konferanse i forbindelse med Skog og Tre 2011.
 • SØKER
  Skogbrukets Kursinstitutt
  RAPPORT
  Les full rapport
  Prosjektet har vært gjennomført av Skogbrukets Kursinstitutt i dialog med partene i Lære med skogen sitt samarbeidsutvalg. (Utvalget består av representanter fra Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Det norske Skogselskap, Trelastindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening og Landbruks- og matdepartementet)
 • SØKER
  Botolv Bråtalien
  RAPPORT
  Les full rapport
  Det er utarbeidet en veileder med fokus på hvordan eiere av skogbrukseiendommer og andre grunneiere kan oppnå en andel av verdiskapingen i alle faser av hytteutviklingsprosessen, enten dette er planlegging, utbygging eller drift av hytteområder.
 • SØKER
  Skoglauget 2010
  RAPPORT
  Les full rapport
  Skoglauget ble etablert i 2008 som en forening som skal bidra til å bevare og utvikle skogbasert næring og skogfaglig utdanning i Norge. Med sine 26 medlemmer er Skoglauget et bindeledd mellom næringen, forvaltningen, forskningen, studenter og studiesteder.