SKOGBRUKETS VERDISKAPINGSFOND

STØTTER UTVIKLINGSARBEID I SKOGNÆRINGEN

Ønsker du å utvikle gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, eller trenger støtte til utdanning og til arbeidsmiljøtiltak? Vi bistår i hovedsak med støtte til utviklingsprosjekter, både som fellestiltak (for flere bedrifter i fellesskap) og bedriftsvise tiltak.

Hvem kan søke?  

Søkere til Fondet skal primært være skogbedrifter, eller aktører/grupperinger som representerer tilsvarende trinn i verdikjeden som de opprinnelige bidragsyterne til fondet. Prosjektene kan gjennomføres i samarbeid med forsknings og kompetanse miljøer, men det forutsettes at aktørene selv sitter som oppdragsgiver og har styringen i prosjektene.

Mer informasjon om kriterier og søknadsrutiner finner dere under søkerveiledning, vedtekter og strategier. Verdiskapingsfondet vil også ha et nært samarbeid med Skogtiltaksfondet for å sikre at prosjektene kommer fram til riktig program.Om det er spørsmål til fondet eller søknadsprosessen er det bare å ta kontakt med sekretariatet.

SØKNADSFRISTER TIL FOU-FOND

Søknadsmodell med tre søknadsfrister per år

Fondet har tre søknadsfrister der alle søkerberettigede enten kan levere en enkel skisse av prosjektet/tiltaket eller en komplett søknad.

Innleverte skisser blir vurdert og prioritert av styret og søkere med godkjente skisser inviteres til å levere en komplett søknad til neste søknadsfrist. Komplette søknader ferdigbehandles i den aktuelle søknadsrunden. Det anbefales å levere skisse slik at søker får tilbakemelding på prosjektideen før endelig søknad.

Fondet har følgende søknadsfrister:

– 1. februar, 1. mai og 1. oktober


Prosjekter fondet har støttet