BRASKOG 2 – automatisert skogbestandskartlegging basert på fjernmålte data: kommersiell bruk uten tilgang på tung programmeringskompetanse