SKOGBRUKETS VERDISKAPINGSFOND
HAR DELT UT FØLGENDE BEVILGNINGER

Bevilgninger
Kr7813430,-

Bevilget beløp 2023

Bevilgninger tidligere år

Kr 7 813 430

2023

Kr 5 675 675

2022

Kr 4 955 800

2021

Kr 6 080 096

2020

Kr 8 266 250

2019

Kr 5 285 000

2018

Kr 5 129 500

2017

Kr 3 119 640

2016

Kr 3 956 900

2015

Kr 2 521 825

2014

Kr 2 914 000

2013

Kr 4 225 000

2012

Se hvilke prosjekter og søker som har fått bevilget midler de siste årene

PROSJEKT

SØKER

BEVILGET BELØP

TOTALKOSTNAD

Det 19. Europamesterskap i skogbruksferdigheter

Kongsberg vgs/Viken fylkeskommune

Kr 200 000

Kr 2 700 000

Mobil vannkanon for tryggere og effektiv brannslukking fra helikopter

Vest Aero tech as

Kr 505 000

Kr 8 359 033

Etablering av spesifikasjon for utvikling av kostnadsfordelingsverktøy for landbruksveier

Skogkurs

Kr 280 000

Kr 690 000

Nasjonalt simulatornettverk for skogbrukslærere

Skogkurs

Kr 585 000

Kr 1 671 000

Ny digital skoghåndbok – tilleggsøknad

NORSKOG og Norges Skogeierforbund

Kr 100 000

Kr  300 000

Presisjon ved skogsgjødling med helikopter

Norges Skogeierforbund og NORSKOG

Kr 458 430

Kr  764 050

SOME ambassadører og rekruttering til skogbruket

Velg Skog

Kr 900 000

Kr 3 296 250

Bygge en maskin som kan konkurrere med konvensjonelle hogstmaskiner i lett til middels terreng og som har større kapasitet og fleksibilitet i krevende terreng – tilleggssøknad.

Kim A. Felle AS

Kr 250 000

Kr 500 000

Gode velteplasser

Skogkurs

Kr 400 000

Kr 989 000

Nettbasert kostnadskalkulator for skogsdrifter

Skogkurs

Kr 300 000

Kr 810 000

Foryngelse av gran ved planting (ForGran)

NORSKOG og Norges Skogeierforbund

Kr 2 000 000

Kr 20 400 160

Bekjempelse av rotråte

Skogkurs

Kr 500 000

Kr 1 190 000

Gran i Nord

NIBIO

Kr 500 000

Kr 4 500 000

Nytt virkesutnyttingskurs fase III (filmproduksjon)

Norsk virkesmåling

Kr 235 000

Kr 470 000

Anvendelse av hogstmaskinsimulator for evaluering av førerytelsesnivåer og ferdisghetsutviklingsprosesser for lukkede hogstmetoder

NIBIO

Kr 600 000

Kr 1 478 000

Sum 2023

Kr 7 813 430

Kr 48 117 493

PROSJEKT

SØKER

BEVILGET BELØP

TOTALKOSTNAD

Sikrere og kostnadseffektiv innsamling av podekvist/kongler i bestand og arkiv

Det norske Skogfrøverk

Kr 40 000

Kr 80 000

Alenearbeids APP – forprosjekt

Skogbrukets HMS-utvalg

Kr 130 250

Kr 151 250

Etablering av driftsteknisk samling

Skogkurs

Kr 200 000

Kr 1 014 500

Utvikling av kurs og veiledningsmateriell for ny Norsk PEFC skogstandard

Norges Skogeierforbund og NORSKOG

Kr 1 000 000

Kr 1 500 000

Bærekraftig skogbruk i film og bilder

PEFC Norge

Kr 350 000

Kr  450 000

Utvikling av mobil brannstasjon for krevende skogsterreng (del 2)

Halo SB as

Kr 378 000

Kr  1 890 000

Veiøkonomikalkulatorer

Skogkurs

Kr 75 000

Kr 200 000

Komptanseheving av skogeiere og skogsarbeidere inne brannberedskap for å understøtte ved nasjonale og internasjonale hendelser

Skogbranntroppene i Telemark

Kr 35 000

Kr 1 130 150

Modernisere og prøve ut nytt utstyr til skogbrannslukking for å understøtte ved nasjonale og internasjonale hendelser

Skogbranntroppene i Telemark

Kr 130 000

Kr 931 330

Utvikling av en digital skoghåndbok

NORSKOG og Norges Skogeierforbund

Kr 200 000

Kr 561 750

Digital kommunikasjon og dokumentasjon i hensynssoner

Skogkurs

Kr 250 000

Kr 500 000

Bedriftsøkonomi for entreprenører

Skogkurs

Kr 257 425

Kr 514 850

Velg Skog nasjonalt JOB-U (2023-2027)

Velg Skog

Kr 1 910 000

Kr 11 925 000

Informasjon om ny norsk PEFC Skogstandard

PEFC Norge

Kr 100 000

Kr 150 000

Utvikle et optimalt tørkesystem for preservering og kvalitet av GOE-BIOgranulat

GOE Production

Kr 620 000

Kr 6 200 000

Sum 2022

Kr 5 675 675

Kr 27 198 830

PROSJEKT

SØKER

BEVILGET BELØP

TOTALKOSTNAD

Biogranulat for innfyll i kunstgressbaner

Goe-Ip AS

Kr 500 000

Kr 33 245 000

Dynematau med kappe – forsøk 2

Vidar Rørvik Taubanedrift AS

Kr 300 000

Kr 380 00

Erfaringer med miljøbelter på lassbærer

NORSKOG

Kr 79 000

Kr 112 800

Modernisering av rekrutteringsarbeidet i skogbruket

Velg Skog

Kr 660 000

Kr 1 320 000

Ny Skoghåndbok – forprosjekt

NORSKOG og Det norske Skogselskap

Kr 59 000

Kr  84 000

Opplæringstilbud Silvimart

Skogkurs

Kr 180 000

Kr 300 000

Bygging av en pilot for norsk taubanekalkulator

Skognæringa Kyst

Kr 525 000

Kr 1 050 725

Kvalitet og mengde skogsvirke til biovare, biokull og biodrivstoff fram mot 2025?

Energigården AS

Kr 270 000

Kr 620 000

Utvikling av kurs for opplæring av nye veiplanleggere

Skogkurs

Kr 200 000

Kr 600 000

Utarbeide veiledere for opplæring i bruk av motorsag og ryddesag

Skogbrukets HMS-utvalg

Kr 330 000

Kr 530 000

Dokumentkrav ved skogsveibygging – byggherreforskriften

Skogkurs

Kr 230 000

Kr 640 000

Demo-modell for pyrolyseanlegg

Smart Carbon AS

Kr 50 000

Kr 166 000

Etablering av høvleri i Troms

Ranum Skog og Hyttedrift AS

Kr 50 000

Kr 310 000

Lokalisering av skogsveiers stikkrenner

NIBIO

Kr 250 000

Kr 600 000

Markberedning og karbonbalanse

Glommen Mjøsen Skog SA

Kr 850 000

Kr 2 690 000

Veiledningspakke i veindfallhogst

Skogkurs

Kr 422 800

Kr 853 500

Sum 2021

Kr 4 955 800

Kr 43 502 505

PROSJEKT

SØKER

BEVILGET BELØP

TOTALKOSTNAD

Skogsjobb i grenseland

Skogkurs

Kr 400 000

Kr 3 000 000

Kurs for permitterte lærlinger

MEF/Skogkurs

Kr 196 096

Kr 753 550

Kommersiell bruk av automatisert skogbestandskartlegging

Allskog SA

Kr 600 000

Kr 2 799 000

Tenk Tre – fase 2

NSF/Tenk Tre

Kr 2 000 000

Kr 11 350 000

Mer i Tre

Berg og Wien Massivtre AS

Kr 237 000

Kr 1 582 000

Bruk av QGIS og Qfield som planleggingsverktøy for skogsdrifter

Skogkurs med entreprenører

Kr 137 000

Kr 283 250

Utvikle slokkerigg for brannbekjempelse i krevende skog- og utmarksterreng

Halo SB AS

Kr 750 000

Kr 2 851 250

Utvikling av spesialsag på Sendstad

Ola Sendstad

Kr 450 000

Kr 1 050 000

Organisert veivedlikehold

Skogkurs

Kr 300 000

Kr 800 000

Skogbruket – en arbeidsplass for alle?

Glommen Mjøsen Skog SA

Kr 400 000

Kr 1 550 000

Skogsmaskiner i stroppen: konsept, operative grenser og økonomi

Skognæringa Kyst

Kr 200 000

Kr 1 500 000

Manglende planting – hva er årsaken?

AT skog, NSF, NORSKOG

Kr 410 000

Kr 800 000

Sum 2020

Kr 6 080 096

Kr 31 118 300

PROSJEKT

SØKER

BEVILGET BELØP

TOTALKOSTNAD

Tynningsnorm og automatisk oppfølging av tynningshogst

Skogkurs

Kr 300 000

Kr 1 221 500

Holdningskampanje for norsk skog- og trebasert næring «Tenk Tre».

NORSKOG og Norges Skogeierforbund

Kr 2 000 000

Kr 24 420 000

FASTVEG

NIBIO,Løiten Almenning og Groundeco Norge.

Kr 250 000

Kr 1 520 000

Riktig og sikker hogst med motorsag – nettbaserte læringsressurser

Skogbrukets HMS-utvalg

Kr 250 000

Kr 500 000

Utprøving av Amsteel tau levert av OTS Ålesund som erstatning for ståltau

Rørvik Taubanedrift AS

Kr 200 000

Kr 400 000

Oppgradering av applikasjonen iSkogen til smarttelefoner

NORSKOG/Skogkurs

Kr 450 000

Kr 560 000

Diameterspredning og korttømmerhåndtering for kostnadsdrivere

Skogkurs

Kr 263 750

Kr 454 250

Praktisk bruk av drone i skogbruket

Skogkurs/NORSKOG

Kr 170 000

Kr 337 050

Bransjeprosjekt – Rekruttering og opplæring av nye instruktører og skogsmaskinførere

Velg Skog

Kr 1 350 000

Kr 2 700 000

Kartlegging av opplæring i bruk av motorsag og ryddesag

Skogbrukets HMS-utvalg

Kr 140 000

Kr 180 400

FAUSK forstudie: økt uttak av gammelbjørk i Troms

Landbruk Nord SA

Kr 210 000

Kr 700 000

Utvikling av VSYS Virkeshandel – Produksjonsmodulen del 2

Glommen Mjøsen Skog

Kr 1 760 000

Kr 5 728 000

Høyverdig pyrolyse av bjørk

Norsk Biokull as

Kr 350 000

Kr 1 600 000

Utvikling av nye metoder for aldersuavhengig bonitering

Fritzøe Skoger

Kr 400 000

Kr 2 600 000

Utvikling av et moderne beltesystem for landbrukstraktor for skogsdrift

Espen M. Lange

Kr 172 500

Kr 515 000

Sum 2019

Kr 8 266 250

Kr 43 436 200

PROSJEKT

SØKER

BEVILGET BELØP

TOTALKOSTNAD

Støtte til utarbeidelse av strategi for produksjonsforskning

NORSKOG og Norges Skogeierforbund

Kr 240 000

Kr 300 000

Utarbeidelse av praktisk veiledning for gjennomføring av tiltak som kan øke klimanytten av skogbruk

Energigården AS

Kr 200 000

Kr 400 000

Velg Skog – profilering og rekruttering til skogbruket gjennom prosjektbidrag

Velg Skog

Kr 120 000

Kr 420 000

Profilering og rekruttering til skogbruket med Velg Skog produkter

Velg Skog

Kr 225 000

Kr 450 000

Prosjekt TØMBER

Woodinwest AS og Sunnfjord Skog AS

Kr 1 500 000

Kr 7 000 000

Veileder markberedning og RECO markberedning

Skogkurs

Kr 350 000

Kr 925 000

Veiøkonomi – ny Skogkurs veileder

Skogkurs

Kr 200 000

Kr 500 000

Utvikle verdens første batch pyrolysekjele som produserer formålsstyrt kull og fraksjoner. “Smart Carbon”»

Norsk Biokull AS

Kr 400 000

Kr 1 300 000

Hvordan øke verdiskapingen i skogbruket og klimanytten av skogsvirke gjennom bruk av næringens egne energiressurser

ENERGIGÅRDEN AS

Kr 500 000

Kr 1 000 000

Utvikle og teste kvaliteten og nytteverdien av automatisert skogbestandskartlegging med utgangspunkt i fjernmålte datasett

Allskog SA

Kr 1 150 000

Kr 3 000 000

Prosjekt JOB·U skal utvikle et systematisk, bredt tilbud om jobberfaring og praksis i skog og skogbruk for ungdom fra 16 til 25 år

VELGSKOG ØST – Skogselskapet i Hedmark

Kr 400 000

Kr 1 500 000

Sum 2018

Kr 5 285 000

Kr 20 867 250

PROSJEKT

Tilskott til oppstart av pilotstuduim «Grønt entreprenørskap»

SØKER

Høgskolestiftelsen for innovasjon & entreprenørskap

BEVILGET BELØP

Kr 300 000

TOTALKOSTNAD

Kr 1 300 000

Ressursoversikter og prognoser for framtidig virketilgang fra SR16

ARENA SKOG Skognæringa i Trøndelag v/ Skognæringa Kyst

Kr 400 000

Kr 900 000

Opplæringspakke i kostnadskalkulasjon av skogsdrifter

Skogkurs

Kr 300 000

Kr 600 000

Utvikling av kabelkran for uttak av virke i marginale skogområder.

Owren AS

Kr 600 000

Kr 1 980 000

Gjenskape et skogbilde fra 1890 på Maihaugen.

Mjøsen Skog SA

Kr 375 000

Kr 750 000

Studietur til Sverige, opplæring i bruk av motorsag

Skogbrukets HMS-Utvalg

Kr 52 050

Kr 160 050

Utvikle utstyr for en ny arbeidsmetode innen taubane med hovedmål å øke praktisk gjennomsnittlig produksjon.

En to tre teknikk AS

Kr 289 450

Kr 578 900

Prosjekt DRONE-REG – Bruk av droner for kartlegging av
ungskogpleiebehov

Mjøsen Skog

Kr 550 000

Kr 1 250 000

Etablere rutiner for produksjon og publisering av markfuktighetskart for skogen i Norge

Norges Skogeierforbund og NORSKOG

Kr 800 000

Kr 1 000 000

Kurs for praktisk veiplanlegging i bratt terreng med fokus på tilpasning til egnet driftsteknikk

Skogkurs

Kr 350 000

Kr 800 000

Sikring av bedre og kvalitetssikret tilgang på foredlet furufrø

Stiftelsen det norske Skogfrøverk

Kr 503 000

Kr 2 512 000

KARTLEGGING AV ALLMENNHETENS HOLDNINGER OG KUNNSKAP OM SKOG OG SKOGNÆRING

Norges Skogeierforbund og NORSKOG

Kr 225 000

Kr 300 000

Bygge en maskin som kan konkurrere med konvensjonelle hogstmaskiner i lett til middels terreng og som har større kapasitet og fleksibilitet i krevende terreng

Kim Arild Felle

Kr 385 000

Kr 770 000

Sum 2017

Kr 5 129 500

Kr 14 200 950

PROSJEKT

Skogsarbeideren i det digitale nettverket

Produksjon av strø til husdyr

Kundetilfredshetsundersøkelse (KTI) for entreprenører

Risikostyring i primærskogbruket

Mulighetsstudie: skånsomme lassbærere for bæresvak mark.

Søknad om midler til å utarbeide informasjonsmateriell om skog og klima

Rekruttering av veiplanleggere

Forprosjekt: PEFC – Markedsplattform Analyse og grunnlag for å styrke PEFC i verdikjeden

Datahåndtering for effektiv skogsdrift

Illustrasjoner av skogbruket og hvordan tømmerstokken utnyttes til forskjellige formål

Sum 2016

SØKER

SB Skog

Kistefoss Skogtjenester AS

Skogkurs

NORSKOG, Løiten Almenning, Ringsaker Almenning og Stange & Romedal Almenning

NORSKOG

NORGES SKOGEIERFORBUND, NORSKOG, STATSKOG SF

Skogkurs

PEFC Norge

MEF

Norges Skogeierforbund og Nobio

BEVILGET BELØP

Kr 300 000

Kr 105 000

Kr 100 000

Kr 385 000

Kr 592 640

Kr 400 000

kr 90 000

Kr 400 000

Kr 700 000

Kr 47 000

kr 3 119 640

TOTALKOSTNAD

Kr 510 000

Kr 210 000

Kr 300 000

Kr 770 000

Kr 740 800

Kr 600 000

Kr 180 000

Kr 564 000

Kr 2 500 000

Kr 62 000

kr 6 436 800

PROSJEKT

Studietur til Vestlandet for å se på drift i bratt terreng

SØKER

Skogbrukets HMS-utvalg

BEVILGET BELØP

kr 62 500

TOTALKOSTNAD

kr 180 625

Produksjonsstyring / utvikling av arbeidsmetodikk- og kurstilbud

Norsk institutt for skog og landskap

kr 482 400

kr 922 400

Videreføre det nasjonale prosjektet “Velg Skog”

VELG SKOG

kr 920 000

kr 2 300 000

“Central Tire Inflation (CTI) for tømmerbiler. Pilotprosjekt for å utrede teknikkens implementeringsmuligheter og utvikle
metodikken for valg av geografisk lokalisering. “

Norsk institutt for skog og landskap

kr 192 000

kr 240 000

Ferdig framkjørt.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

kr 250 000

Kr 800 000

Skogkulturøkonomi

NORSKOG

Kr 520 000

Kr 1 160 000

Norsk PEFC Skogstandard – utvikling av kurs- og veiledningsmateriell med tilrettelegging på digitale medier

NORSKOG & Norges Skogeierforbund

Kr 515 000

Kr 765 000

Skogen rolle i verdiskaping, artsmangfold og klimasammenheng.

NORSKOG

Kr 100 000

Kr 300 000

Utstillingsprosjekt skog og klima

Norges skogeierforbund

Kr 300 000

Kr 600 000

Rigging med nye lett endeblokk: Analyse av de ergonomiske og økonomiske forbedringer.

NIBIO/Owren

Kr 400 000

Kr 500 000

Alternativ sporskadeoppretting

NORSKOG

Kr 60 000

Kr 141 950

Etablere et høgskolestudium om Grønt Entreprenørskap

Høgskolestiftelsen for Innovasjon og Entreprenørskap (HIE)

Kr 100 000

Kr 450 000

Mitt yrke

Norges skogeierforbund

Kr 55 000

Kr 350 000

Sum 2015

Kr 3 956 900

Kr 10 909 975

PROSJEKT

Ny skoghåndbok

SØKER

NORSKOG/Skogselskapet

BEVILGET BELØP

kr 210 000

TOTALKOSTNAD

kr 597 550

Ekonomistyrning skogsentreprenörer

Glåmdal Skogservice AS

kr 200 000

kr 500 000

Utvikling av helautomatisert pakkemaskin for ferdig kløyvd ved.

VEPAK AS

kr 500 000

kr 6 616 000

Gjennomføring av 6 åpne regionale fagsamlinger for vedprodusenter i 2015

Norsk ved

kr 100 000

kr 850 000

Nabo-organisering for felles nytte

NORSKOG

kr 350 000

kr 400 000

Skogplanlegging på eiendomsnivå ved bruk av drone

Fredrik Holte Breien

kr 61 825

kr 123 650

Fordel

Norsk Institutt for Skog og Landskap

kr 300 000

kr 345 000

Sammenheng mellom mental arbeidsbelastning og prestasjon

Norsk Institutt for Skog og Landskap

kr 300 000

kr 400 000

Utvikling av VSYS virkeshandel

Glommen Skog

kr 500 000

kr 21 625 000

Sum 2014

kr 2 521 825

kr 30 207 200

PROSJEKT

Intervjubasert forstudie av skognæringens HMS utfordringer

SØKER

Skogbrukets HMS utvalg

BEVILGET BELØP

kr 31 500

TOTALKOSTNAD

kr 87 750

Skogbruksapplikasjon til smarttelefoner

NORSKOG

kr 330 000

kr 666 000

Opplæringstilbud for praksiskandidater; voksne som ønsker å ta fagbrev som skogsoperatør

Skogbrukets kursinstitutt

kr 300 000

kr 620 000

Med skog som jobb

Det norske skogselskap

kr 440 000

kr 550 000

Styrking av fondskapitalen til Eidsvold Værks Skogpris

Det norske Skogselskap

kr 50 000

kr 100 000

Stammekvalitet i unge bestand

Glommen skog

kr 400 000

kr 2 000 000

Kompetanseutvikling i kystskogbruket

Allskog

kr 812 500

kr 4 000 000

Utvikling av apteringsoppfølgingsprogram (svensk prosjekt/samarbeid)

Skogkurs

kr 300 000

kr 1 476 500

Sum 2013

kr 2 914 000

kr 10 220 250

PROSJEKT

Kampanjen trygghet og helse i landbruket

SØKER

Kampanjen «Trygghet og helse i landbruket»

BEVILGET BELØP

kr 150 000

TOTALKOSTNAD

kr 3 700 000

Økt produksjon og eksport av juletrær ved styrking av veiledningsapparatet

Norsk Pyntegrønt

kr 196 000

kr 650 000

Skog og tresektorens utstillinger ved landets vitensentere

Det norske Skogselskap

kr 900 000

kr 2 490 000

Velg skog – Regionale prosjekter

NHO – Velg Skog

kr 800 000

kr 6 666 667

Utvikling og utprøving av digitale læremidler for VG2 skogbruk

Skogbrukets Kursinstitutt

kr 250 000

kr 800 000

Film for digitale medier

NORGES SKOGEIERFORBUND

kr 300 000

kr 700 000

Innføring av Lean-verktøy i produksjonen

FORAN Norge AS

kr 300 000

kr 1 631 000

Det fantastiske treet

Norsk Skogmuseum

kr 500 000

kr 7 000 000

Løpekatt for 2 liner med mekanisk utkjørbar heiseline. Produksjonsmodell

Mjøsen skog

kr 200 000

kr 1 000 000

Skogens og treets rolle og bidrag i et mer biobasert samfunn

Trefokus

kr 250 000

kr 1 000 000

SUM

kr 4 225 000

kr 28 765 522

PROSJEKT

Utvikling av ny norsk kabelkran for skogsdrift

SØKER

Trygve Owren AS

BEVILGET BELØP

kr 710 000

TOTALKOSTNAD

kr 3 855 900

Digitale administrative rutiner i skogsmaskinbransjen

Forstgruppen AS

kr 300 000

kr 600 000

Stipendordningen for skogfag ved UMB 2011

Skoglauget

kr 600 000

kr 3 723 000

Bygg med tre

Norges Skogeierforbund

kr 100 000

kr 420 000

Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører

Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)

kr 600 000

kr 2 123 250

Sum

kr 2 410 000

kr 11 822 150

PROSJEKT

Dekning av kostnader for Skogbrukets HMS arbeid

SØKER

Skogbrukets HMS utvalg

BEVILGET BELØP

kr 412 500

TOTALKOSTNAD

kr 1 162 500

Støtte til Skoglauget for perioden 2010 2011

Skoglauget

kr 500 000

kr 2 206 050

Kompetanseutvikling i skogplanteskolene

Det norske Skogselskap

kr 500 000

kr 666 000

Skogveven

Skogbrukets Kursinstitutt

kr 375 000

kr 1 500 000

Opplæring på taubanesimulator

Midtnorsk Skog- og Tresenter

kr 150 000

kr 350 000

Modeller for økt verdiskaping på skogseiendommer

Botolv Bråtalien

kr 245 000

kr 490 000

Arrangement HMS konferanse 2011

Skogbrukets HMS utvalg

kr 350 000

kr 350 000

Kurs for vegplanleggere i skogbruket

Midtnorsk Skog- og Tresenter

kr 125 000

kr 336 000

Rekrutterings- og kompetanseprosjekt for skogbruket

Skoglauget

kr 1 600 000

kr 12 500 000

Sum

kr 4 057 500

kr 19 560 550

Resultater fra prosjekter fondet har gitt støtte til