Bruk av programvaren QGIS og Qfield som planleggingsverktøy for skogsdrifter