Diameterspredning og korttømmer-håndtering som kostnadsdrivere ved skogsdrifter