Etablere et høgskolestudium om Grønt Entreprenørskap