Fossilfri skogsdrift gjennom bruk av næringens egne ressurser