Kompetansehevende tiltak for permitterte lærlinger i skogfaget