Manglende planting etter hogst i kyststrøka – årsaker og tiltak