Etablering av markfuktighetskart for skogen i Norge