Utprøving av fibertau som erstatning for ståltau i skogstaubaner