Utvikle slokkerigg for brannbekjempelse i krevende terreng i skog og utmark