Utvikling av kurs for opplæring av nye veiplanleggere