Veiplanlegging i bratt terreng med fokus på tilpasning til egnet driftsteknikk