Økt produksjon og eksport av juletrær ved styrking av veiledningsapparatet