Produksjonsstyring – utvikling av arbeidsmetodikk og kurstilbud