Ressursoversikter og prognoser for framtidig virketilgang fra SR16