Gjennomføring av 6 åpne regionale fagsamlinger for vedprodusenter i 2015