Hvordan sikre rett kvalitet og tilstrekkelig mengde skogsvirke til biovarme-, biokull og biodrivstoffmarkedet fram mot 2025