Utarbeide veileder for opplæring i bruk av motorsag og ryddesag