Utvikle en forward fire fighting hub (en mobil mini-brannstasjon) til bruk i krevende terreng til skogs.