Utvikling av kabelkran for uttak av virke i marginale skogområder