Tynningsnorm og automatisk oppfølging av tynningshogst