FAUSK – forstudie for å bedre avsetning og avvirkning av hogstmoden bjørk i Troms