Utstyr for en ny arbeidsmetode i taubanedriften med formål å øke produksjonen