• SØKER
  Velg Skog
  DATO
  14. May 2018
  RAPPORT
  Les full rapport
  Stipendordningen Velg Skog ble opprettet som ett av flere tiltak for å øke rekrutteringen til skogfagstudiene. Det har blitt delt ut stipender til førsteårsstudenter og til de beste mastergradsstudentene. Søkertallene til skogfaglig utdanning er økende.
 • SØKER
  Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)
  DATO
  29. November 2017
  RAPPORT
  Les full rapport
  Skogsentreprenørene og deres ansatte er den gruppen aktører i norsk skogbruk som har størst innflytelse på hvordan skogbruket praktiseres og hvordan skogbildet formes. Skognæringen er avhengig av forutsigbarhet for avvirkningskapasitet og leveringsdyktighet, noe som forutsetter at entreprenørbedriftene er velfungerende, stabile, har god kompetanse og ledes på en profesjonell måte.
 • SØKER
  Trygve Owren AS
  DATO
  22. November 2017
  RAPPORT
  Les full rapport
  Dette er en foreløpig sluttrapport for prosjektet utvikling av ny norsk kabelkran for skogdrift. Utvikling og produksjon av prototype 1 er nå gjennomført. Det som gjenstår er å få prosjektregnskapet gjennomgått og godkjent av revisor, samt den siste testdriften, hvor kapasitet og effektiviteten til kabelkrana skal måles av Norsk institutt for Skog og Landskap.
 • SØKER
  Norges Skogeierforbund
  DATO
  22. November 2017
  RAPPORT
  Les full rapport
  Konkurransen Tre i samferdsel er nå avsluttet, og vi takker for deres tilskudd på inntil kr 100.000 gjennom  Stiftelsen.Skogbrukets.verdiskapingfond. Deres Thomas Husum har vært medarbeider i prosjektet. Medieomtale har også denne gang vært stor.